Oświadczenie o ochronie prywatności (EU)

Data ostatniej aktualizacji niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności to 17 marca 2024 roku. Dotyczy ona mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu wyjaśnienie sposobu, w jaki przetwarzamy dane, które zbieramy o Tobie za pośrednictwem witryny https://aplauz.media.pl. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z treścią tego dokumentu. W naszych działaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących prywatności. Oznacza to, że:

 • Jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, co zawarte jest w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.
 • Staramy się ograniczać zbieranie danych osobowych tylko do niezbędnych informacji, niezbędnych do realizacji uzasadnionych celów.
 • W przypadkach, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych wymaga Twojej zgody, zawsze prosimy o wyraźną zgodę.
 • Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych oraz wymagamy od podmiotów przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu stosowania takich samych standardów.
 • Szanujemy Twoje prawa do dostępu, poprawiania lub usuwania Twoich danych osobowych na Twoje życzenie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzanych danych lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z nami.

1. Cel, dane i okres przechowywania

Możemy gromadzić lub otrzymywać dane osobowe w różnych celach związanych z naszą działalnością biznesową, które mogą obejmować:

a. Kontaktowanie się z klientami – poprzez telefon, pocztę, e-mail i/lub formularze. W tym celu wykorzystujemy następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest:

 • Konieczność wykonania umowy lub działań poprzedzających zawarcie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Okres przechowywania:

 • Dane przechowujemy do momentu zakończenia świadczenia usługi.

b. Wypełnianie zobowiązań prawnych. W tym celu wykorzystujemy następujące dane:

 • Adres IP
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest:

 • Wykonanie obowiązku prawnego.

Okres przechowywania:

 • Dane przechowujemy do momentu zakończenia świadczenia usługi.

c. Tworzenie i analizowanie statystyk w celu ulepszania witryny. W tym celu wykorzystujemy następujące dane:

 • Adres IP

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest:

 • Zgoda.

Okres przechowywania:

 • Dane przechowujemy do momentu zakończenia świadczenia usługi.

2. Pliki cookies

Nasza witryna korzysta z plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

3. Praktyki ujawniania informacji

Udostępniamy dane osobowe, jeżeli jesteśmy zobowiązani przepisami prawa lub na mocy postanowienia sądu, w odpowiedzi na wezwanie organu ścigania, zgodnie z dozwolonymi przepisami prawa, w celu udzielenia informacji lub w celu prowadzenia postępowania wyjaśniającego związane z bezpieczeństwem publicznym.

W przypadku przejęcia, sprzedaży lub fuzji naszej witryny internetowej lub organizacji, Twoje dane mogą być ujawnione naszym doradcom i potencjalnym nabywcom oraz przekazane nowym właścicielom.

4. Bezpieczeństwo

Troszczymy się o bezpieczeństwo danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nadużyciom i nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych. Zapewniamy, że jedynie upoważnione osoby mają dostęp do Twoich danych, a dostęp do nich jest ograniczony. Regularnie również sprawdzamy nasze środki bezpieczeństwa.

5. Witryny osób trzecich

To oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy stron internetowych osób trzecich, do których linki znajdują się na naszej witrynie. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie przetwarzają Twoje dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.

6. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zalecamy regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian. Ponadto będziemy aktywnie informować Cię o wszelkich zmianach, gdy tylko będzie to możliwe.

7. Dostęp i modyfikowanie danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy na Twój temat, skontaktuj się z nami. Możesz skorzystać z poniższych informacji kontaktowych. Przysługują Ci następujące prawa:

 • Masz prawo dowiedzieć się, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
 • Prawo dostępu: Masz prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które są nam znane.
 • Prawo do sprostowania: Masz prawo do uzupełniania, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia swoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo zażądać wszystkich swoich danych osobowych od administratora i przenieść je w całości do innego administratora.
 • Prawo do sprzeciwu: Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych. Będziemy tego przestrzegać, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Upewnij się, że zawsze jasno określasz, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie modyfikujemy ani nie usuwamy żadnych danych niewłaściwej osoby.

8. Skarga

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszego sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych (skarga dotycząca), przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

9. Dane kontaktowe

Aplauz Ireneusz Mazur
Łódzka 69 lok. 7, 87-100 Toruń, Polska
Witryna: https://aplauz.media.pl
Email: biuro@aplauz.media.pl
Numer telefonu: +48 506 00 00 20